Grenade touchera 8,5 millions euros, Brahimi au FC Porto pour 5 ans

Grenade touchera 8,5 millions euros, Brahimi au FC Porto pour 5 ans