A quand l’usine d’insuline ?

A quand l’usine d’insuline ?